card

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРДМИЙН ИХ СУРГУУЛЬ 

GRADUATE UNIVERSITY OF MONGOLIA

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА ОРОС ХЭЛНИЙ ДЭЭД СУРГУУЛЬ
ОРОС ХЭЛНИЙ БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ
ГАДААД ХЭЛНИЙ ДЭЭД СУРГУУЛЬ
ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ИХ СУРГУУЛЬ
ХИС-ИЙН ЭРДМИЙН СУРГУУЛЬ 
ХИС-ИЙН ХАРЬЯА ЭРДМИЙН СУРГУУЛЬ
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРДМИЙН ИХ СУРГУУЛЬ 

1979
1982
1990
1999
2004
2015
2016

                  
 

 

Хүсэлт илгээх